#nouse{ color:red; } Förtydligande angående definitioner som just nu berör tillämpning av Covid-19-regler - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Förtydligande angående definitioner som just nu berör tillämpning av Covid-19-regler

03 NOV 2020 12:02
Svenska Bandyförbundet har under senare tid fått ta emot ett antal frågor avseende det som utgör definitioner av begreppen:
  • Skapad: 03 NOV 2020 12:02

  • Yrkesutövning/Yrkesmässig
  • Elit
  • Professionell/Amatör

Med respekt för att det kan vara svårt att hålla isär de olika definitionerna och i vilka sammanhang dem skall användas så vill vi lämna följande beskrivning.

Yrkesutövning/Yrkesmässig

Riksidrottsförbundet (RF) använder begreppet Yrkesmässig, för vilka de undantar en grupp idrottsutövare från Folkhälsomyndighetens nuvarande restriktioner med anledning av Covid-19. Undantagen bygger på den lagstadgade rätten för en individ att utöva sitt yrke förutsatt att man inte har yrkesförbud. Yrkesmässigt definieras i idrottens värld som att spelarna i serien ska ha hela eller en väsentlig del av sin inkomst från idrotten. Med denna beskrivning kan Svenska Bandyförbundets (SBF) styrelse inte se att dagens elitserie för damer och herrarnas Allsvenska faller under begreppet Yrkesmässig. Som enskilt Förbund kan vi inte heller och skall inte hitta på egna regler som bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendation och RF:s definition, när dessa är framtagna för att minska smittspridning och i förlängningen syftar till att minimera sjukdom och rädda liv. 

Elit

Inom RF-familjen har varje specialförbund att på egen hand utifrån vad som går att försvara göra en definition av vad som är det enskilda förbundets elitverksamhet. För Svenska Bandyförbundet har vi valt att definiera Elitserien för damer och herrar samt Allsvenskan herr såsom vår elitverksamhet.

Begreppet elit skall därför på intet sätt blandas samman med vad som definieras som yrkesmässig, det är två skilda delar för två olika ändamål. Elit beskriver den idrottsliga nivån medan yrkesmässig beskriver på vilken man försörjer sig. Att vara elitidrottare innebär ju inte att man med den beskrivningen också har sin försörjning därifrån.

Professionell/Amatör

I samband med den s.k. Bosmandomen gjordes en definition av begreppet professionell. Begreppet professionell används i våra tävlingsregler för att skilja på det som definieras som amatör respektive professionell. TB bilaga 4 representationsbestämmelser står följande.

Spelare är antingen amatör eller professionell. Med spelare avses i dessa bestämmelser både amatör och professionell, såvida inte annat uttryckligen anges.

Som amatör betraktas spelare som i sin egenskap av bandyspelare, under en säsong (fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars), från en eller flera föreningar uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp som understiger 3 000 kr

Som professionell betraktas spelare, som i sin egenskap av bandyspelare, under en säsong (fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars), från en eller flera föreningar uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3 000 kr eller spelar i Elitserien Dam, Elitserien Herr eller Allsvenskan Herr

Samtliga spelare i Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar ska behandlas som professionella.

Skribent: Svenska Bandyförbundets styrelse

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg