#nouse{ color:red; } Svenska Bandyförbundets styrelses beslut den 12 februari 2016 angående överklagan från Borlänge Bandy - Svenska Bandyförbundet
Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Svenska Bandyförbundets styrelses beslut den 12 februari 2016 angående överklagan från Borlänge Bandy

15 FEB 2016 09:02
Tävlingskommitténs beslut gällande protest angående otillåten spelare.
Tävlingskommittén beslutade 2016-01-22 att tillstyrka två protester med anmälan att Borlänge Bandy använt otillåten spelare som junioravbytare. TK konstaterade att Borlänge Bandy i fyra matcher använt otillåten spelare och beslutade att utdöma förlust för Borlänge Bandy med resultatet 0-5 enligt bestämmelserna i TB kap. 5 7§, kap, 7 3§ och Kap. 7 6.2§.
  • Skapad: 15 FEB 2016 09:02

TK grundade sitt beslut på att regeln om extra junioravbytare har funnits i många år. Regeln om att en av dessa avbytare får vara upp till 21 år infördes för ett par år sedan. Beträffande åldern finns i Tävlingsbestämmelser s. 8 angivit att det är kalenderår som serien avslutas som gäller och inte när man fyller år. Detta innebär för innevarande säsong att junioravbytare kan vara född 1996 och en avbytare kan vara född 1995. Borlänge Bandy har använt två spelare födda 1995. TK påpekade också att den angivna spelartruppen i Elitapport var felaktig och att Borlänge Bandy använt beteckningen "J" på seniorspelare, vilket vilselett matchledare ochsekretariatet.

Yttrande från Borlänge Bandy

Borlänge Bandy har inkommit med ett yttrande angående TK:s beslut att godkänna protesterna. Sportchefen Daniel Johansson hävdar att skrivningen av kap. 2 6§ är otydlig gällande ålder och att regeln bör skrivas om. Borlänge Bandy hävdar att det är "otroligt orätt att bli fråntagna poäng".

Styrelsens överväganden

Styrelsen bedömer att bestämmelserna i TB är tydliga vad som gäller beträffande åldrar på ungdomsspelare och avbytare i seniorbandy. Bestämmelserna har funnits i många år och har inte tidigare föranlett felaktiga tolkningar. Det har inte tidigare förekommit protester mot användning av otillåten spelare, vilket måste tolkas på det viset att föreningarna är väl förtrogna med bestämmelserna. En genomgång av gällande bestämmelser beträffande avbytare har också gjorts vid möte med de allsvenska föreningarna, där Borlänge medverkade och representerades av sportchefen. I utbildningen av matchsekreterare behandlas också frågan om ansvaret för laguppställning, och att man följer regelverket om avbytare och att rätt uppgifter finns i matchrapporten. Styrelsen anser att det är varje förenings skyldighet at känna till gällande tävlingsbestämmelser och ansvarig sportchef har dessutom deltagit i möte med Förbundets Tävlingsenhet, där frågan har diskuterats. Styrelsen finner det styrkt att Borlänge Bandy har använt sig av otillåten spelare i fyra matcher och att bestämmelserna i TB är tydliga beträffande vad som gäller för avbytare och åldrar för ungdomsspelare och seniorspelare.

Styrelsens beslut

Styrelsen bedömer att Tävlingskommitténs beslut att godkänna protesterna rörande användning av otillåten spelare i fyra matcher är korrekt i enlighet med gällande Tävlingsbestämmelser. Borlänge Bandy är ansvarig för att känna till gällande tävlingsbestämmelser, så att ansvariga ledare följer bestämmelserna. Styrelsen beslutar att avslå Borlänge Bandys överklagan. Klaganden har möjlighet att senast inom två veckor från den dag beslutet meddelats inkomma med klagoskrift till:

Riksidrottsnämnden

Idrottens Hus

Box 11016

100 61 Stockholm

I styrelsen beslut idag den 12 februari 2016 har deltagit Stig Bertilsson, Anders Bergström, Pär Höckert, Lars Olofsson, Ulrika Prytz, Stina Blombäck, Arne Anderstedt och Per-Anders Gustafsson.

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg