#nouse{ color:red; } Styrelsesäsongen 2015-2016 är igång - Svenska Bandyförbundet
Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesäsongen 2015-2016 är igång

07 SEP 2015 11:52
Det första mötet hölls i Stockholm den 26 augusti. Då alla lokaler på Idrottens Hus var bokade hade styrelsen hittat ut till Svenska Golfförbundet i Danderyd.
  • Skapad: 07 SEP 2015 11:52

Deltog gjorde samtliga ledamöter förutom Per-Anders Gustafsson, som hade anmält förhinder. Närvarade gjorde således Stig Bertilsson, Lasse Olofsson, Ulrika Prytz, Stina Blombäck, Pär Höckert, Anders Bergström, Jesper Kärrbrink och Arne Anderstedt. Så även Karl-Erik Eckemark, styrelsens ständige ledamot. Från kansliet närvarade Marcus Norman. Speciellt inbjuden var även Håkan Sjösten, den f.d. elitdomaren som är nyutnämnd ordförande i regel- och domarkommittén.

 

Efter en kort inledning där Sjösten presenterade sig följde ett antal korta rapporter, däribland en GS-rapport från Norman som bl.a. behandlade Bandyfinalen och de idéer som finns för att ytterligare höja upplevelsen på plats på Tele2 Arena och projekt för att öka publiksiffran. Detta arbete intensifieras under september-december, och vi får anledning att återkomma till detta.

Angående det av årsmötet beslutade visionsarbetet så meddelade Kärrbrink att både kansli och ordförandekonferensen den senaste veckan genomfört work shops om bandyns framtid.
45 enkätsvar har också gett en allt tydligare bild om bandyns utmaningar och möjligheter. Nästa steg är att sammanställa detta till styrelsemötet i oktober och där presentera några områden som bandyn bör utveckla eller samhällstrender som vi bör beakta i framtiden. På Förbundet möter-turnén i januari får detta sedan presenteras och distrikt och klubbar får hjälpas åt att prioritera vad som är viktigast, och vad vi ska skjuta ytterligare på framtiden.

 

Olofsson föredrog från sommarens möte i styrelsen i Internationella Bandyförbundet, där Olle Modin valdes till ordförande i RRC. Från norskt håll har ett mycket intressant statistiskt underlag arbetats fram under de senaste åren som visar att bandy redan borde vara en OS-sport. Den mottogs väl, och är ett nytt angreppssätt för att försöka få in bandyn i OS-familjen. Här återstår att validera siffrorna och ha en strategi för hur och var den presenteras ute i de olika nationsförbunden.

Bertilsson berättade vidare att han utsetts till ordförande i en strategigrupp, vars agenda ännu är ett blankt papper. Internationella Förbundet har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren och nu finns resurser för att stärka bandyn ytterligare. Första mötet sker i Ulyanovsk i september.

 

Mot bakgrund av flera diskussioner då styrelsen varit överklagansinstans i disciplinärenden de senaste åren, så fick Eckemark i uppdrag att se över DN:s regelverk och arbetsformer i syfte att försöka bringa en bättre tydlighet i nämndens beslut. Även Bertilsson m.fl. deltar i arbetet.

 

Ytterligare ett utredningsarbete som lades på den eminente Eckemarks skrivbord var en fråga om reseutjämningar. En skrivelse från Haparanda-Tornio ifrågasätter varför domarkostnader fördelas/neutraliseras, medan resekostnader som är en betydligt större utgift inte gör det. Styrelsen fann vissa poänger i resonemanget och beslutade att titta på om detta skulle kunna vara ett styrelseförslag till årsmötet.

 

Bertilsson föredrog förslag om att Sjösten skulle adjungeras till styrelsen. Eftersom Sjösten är ett välkommet tillskott i förtroendemannaorganisationen så beslutade styrelsen att adjungera Håkan Sjösten och hoppas att han kommer bli en bra resurs även i styrelsearbetet.

 

Säsongens styrelsemöten bokades,


30 oktober i Trollhättan
11 december
29 januari
18 mars
6 maj
17 juni (per telefon)

Vidare beslutades att även Fanny Nikula kommer att representera kansliet i samband med de två nästkommande styrelsemötena, för att från januari helt ta över den rollen från Norman med anledning av hans föräldraledighet. 

Ett antal övriga frågor hade annonserats.

  
Norman förde några punkter från årsmötet på tal. Bland annat det faktum att vi nu närmar oss en ny certifieringsperiod för våra RIG. Långa diskussioner följde där de utredningar som gjorts av kansliet fick beröm. Rapporterna aktualiserades igen, och flera styrelseledamöter tog på sig att på eget håll, till nästa styrelsemöte, lyssna av hur vindarna blåser i den aktuella frågan ute i Bandysverige. Frågan ges ordentligt med tid på agendan i oktober.

 

Blombäck hade med ett kreativt utskick som hockeyföreningarna i norr nu gör tillsammans med hockeyförbundet och Tre Kronors Hockeyskola. Direktreklamen är översatt på sex olika språk. Idén tar kansliet vidare till Skridskokul.

 

Bertilsson tackade för visat intresse och avslutade ett innehållsrikt möte.

Skribent: Marcus Norman
E-post: This is a mailto link

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg