#nouse{ color:red; } Riktlinjer för videogranskning vid protester mot domarens beslut - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer för videogranskning vid protester mot domarens beslut

31 MAJ 2016 14:54
Säsongen 2015/16 inträffade några händelser, där domarens beslut föranledde protester och anmälan till Disciplinnämnden (DN) med stöd av videoupptagningar.
  • Skapad: 31 MAJ 2016 14:54

Bakgrund

Regel-och domarkommittén (RDK) anmälde en spelare till DN för en tacklingssituation med stöd av videobilder. DN friade spelaren med hänvisning till att man ansåg att domaren hade sett situationen och gjort en bedömning och visat att spelet kunde fortgå utan avblåsning för regelfel.

Ett annat uppmärksammat fall inträffade i en semifinalmatch mellan Västerås SK Bandyklubb (VSK) och Sandvikens AIK (SAIK), där VSK anmälde en spelare i efterhand till DN för brott mot spelreglerna. SAIK gjorde en motanmälan mot två spelare i VSK. DN hade möjligheter att noga studera alla händelserna med hjälp av videoinspelningar. SAIK:s spelare blev bestraffad med motiveringen att domaren inte sett händelsen och därför inte kunde bestraffa spelaren. Spelarna i VSK friades med stöd av dvd-bilderna med motiveringen att domaren hade sett händelserna och friat från bestraffning.

Händelserna som beskrivits ovan har väckt frågan om behovet av att regelbundet granska händelser och incidenter i efterhand med stöd av videoinspelningar för eventuell anmälan till DN, där domaren av olika anledningar inte har sett händelsen eller valt att inte bestraffa spelaren för brott mot spelreglerna.

På initiativ av RDK:s ordförande Håkan Sjösten beslutade Svenska Bandyförbundets styrelse den 18 mars 2016 att tillsätta en projektgrupp för att komma med förslag om videogranskning beträffande brott mot spelreglerna och hur tävlingsbestämmelserna ska utformas rörande protester mot domslut och anmälan till DN. I projektgruppen har ingått Håkan Sjösten (sammankallande), Per- Anders Gustafsson och Karl-Erik Eckemark.

Syftet

Syftet med projektet är att lämna förslag på hur man på bättre sätt kan värna om spelarnas, domarnas och funktionärernas säkerhet genom att med stöd av videoinspelningar kunna studera inträffade incidenter och brott mot spelreglerna som kan innebära risk för skador. En utvidgad möjlighet till videogranskning får sannolikt en preventiv inverkan och kan därmed minska risken för brutalt spel.

Nuvarande bestämmelser

I nuvarande TB finns i kap. 7 Bestraffningar i § 6.1 bestämmelserna om ”Protester mot domarens beslut” med följande lydelse:

”Protester avseende regelbrott som inte är att hänföra till beslut i fakta som rör matchen ska anmälas inom 24 timmar efter avlutande match till administrerande instans.

Domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt 7 § i spelreglerna slutgiltiga”.

Förslag till ändring av nuvarande Tävlingsbestämmelser

Nuvarande TB är inte helt tydliga och klara beträffande protester mot domarens beslut. Skrivningen att ”domarens beslut i fakta som ör matchen är enligt 7 § i spelreglerna slutgiltiga” kan leda till slutsatsen att protester inte är möjliga beträffande domarens beslut.

Med de nya möjligheterna till videogranskning finns det helt andra förutsättningar till granskning i efterhand av inträffade händelser, där domaren inte sett händelsen eller bedömts ha gjort en felaktig bestraffning.

Projektgruppens bestämda uppfattning är att videogranskning och eventuell protest får ske endast i de fall då spelarnas, ledarnas, domarnas eller funktionärernas säkerhet äventyrats. I övriga fall som bedömning av straffar, hörnor eller andra fakta som rör matchen är domarens beslut slutgiltiga.

Det bör dock understrykas att protest får lämnas till DN utan stöd av videogranskning, då säkerheten har äventyrats. Videogranskning är i nuläget i första hand möjligt i elitseriens matcher. Videogranskningen har också brister, då man bara med en kamera kan ha svårigheter att följa en incident som visar hela förloppet som leder fram till ett brott mot spelreglerna.

För att tydliggöra när en protest eller anmälan mod domarens beslut får göras föreslår projektgruppen följande tillägg i § 6.1 i kap. 7 Bestraffningar.

Rubriken ändras till: 6.1 Protester m.m. avseende domarens beslut

Ett nytt fjärde stycke som tillägg:

”Om det framkommer, oavsett inkommen protest, att domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara felaktigheter som medför betydande skaderisker för spelare, ledare, domare eller funktionärer får DN besluta att ändra eller ogiltigförklara regelkonsekvenserna eller följderna av felet”.

Projektgruppen vill således betona att de handlar om risken för skador, och att man måste stävja allt brutalt spel så långt det är möjligt genom den utökade möjligheten till protest och anmälan i efterhand. Protest ska som nu inlämnas inom 24 timmar efter avslutad match till administrerande instans.

Inlämnande av protest

Protest i efterhand till DN får göras av den eller de som berörts av händelsen. Protest får lämnas av berörda föreningar och funktionärer vid matchen samt av representanter för Regel- och Domarkommittén och Tävlingskommittén i förbundsserierna. I Distriktens serier gäller motsvarande regler för distriktens föreningar och funktionärer samt representanter för Tävlings- och Regel-och domarkommittén.

Handläggningen av ärendena görs på samma sätt som gäller för övriga bestraffningsärenden i enlighet med fastställda ” Riktlinjer för handläggning av bestraffningsärenden”.

Det är viktigt att framhålla, att protest får lämnas i alla matcher i alla serier till DN.

I protesten är det inte bara videoinspelningar som kan åberopas som styrker anmälan utan allt material som styrker protesten får redovisas t.ex. vittnens synpunkter på händelsen.

Formerna för Videogranskning

Projektgruppen har diskuterat formerna för videogranskning. Ett förslag har varit att inrätta en särskild videogranskningsgrupp som mottar anmälan för att avgöra om ärendet ska hänskjutas till DN för beslut.

Projektgruppen är enig om att protesten ska gå till DN för handläggning av ärendet.

Projektgruppen föreslår att fyra personer med särskild kompetens utses för att bedöma i första hand säkerhetsaspekterna i protesten. I denna grupp av särskilt utsedda experter bör ingå läkare samt domare, ledare/spelare med tidigare stor erfarenhet av bandysporten och dess bestämmelser.

DN får således anlita videogruppen för att få synpunkter och underlag för sin handläggning av ärendet. I avvaktan på beslutet av videogranskningen vilar ärendet hos DN. Det är DN som fattar beslut när resultatet av videogranskningen har lämnats till DN.

Om videogranskningen innebär en viss fördröjning i handläggningen av ärendet, så att DN inte hinner att fatta beslut före nästa tävlingsmatch, har DN alltid möjligheten att besluta om avstängning så länge utredningen pågår.

Ansvarig för att inrätta och tillsätta medlemmar i videogranskningsgruppen är Tävlingskommittén med kansliets Tävlingsenhet som handläggare.

Projektgruppen är övertygad om att en särskild videogranskningsgrupp ger goda möjligheter till att granska ärendet utifrån säkerhetsaspekterna och därmed kunna förse DN med erforderligt underlag för handläggningen av ärendena och beslutsfattandet.

Projektgruppen föreslår att en noggrann utvärdering av konsekvenserna och resultatet av införandet av videogranskningen ska göra efter varje säsong de närmaste tre säsongerna. Ansvarig för uppföljningen är Tävlingskommittén i samråd med Disciplinnämnden.

Styrelsens beslut

Styreslen beslutade vid mötet 6 maj 2016 att godkänna projektgruppens förslag och att uppdra till Tävlingskommittén att göra erforderliga ändringar i Tävlingsbestämmelserna 2016/17.

 

 

 

 


Skribent: Johann Bernövall
E-post: This is a mailto link

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg