#nouse{ color:red; } Bandyförbundets årsmöte uppskjutet - Svenska Bandyförbundet
Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Bandyförbundets årsmöte uppskjutet

14 APR 2020 09:30
Svenska Bandyförbundets styrelse har tagit beslutet att skjuta upp årets förbundsmöte till lördag 5 september på grund av coronapandemin.
  • Uppdaterad: 14 APR 2020 09:30

Beslutet har fattats efter samråd med Föreningen Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen.

Nuvarande planering utgår från att förbundsmötet kan genomföras fysiskt. Ett fysiskt möte ger också möjligheter till att genomföra en ”Bandyriksdag” i anslutning till mötet. I den händelse det inte går att genomföra ett fysiskt möte får styrelsen besluta att genomföra ett digitalt möte samma datum.

Konsekvenser vid flyttning av Förbundsmötet

Styrelsens ansvar

Nuvarande styrelse är förbundets högsta beslutande organ till Förbundsmötet 5 september 2020. Styrelsens åligganden finns i Förbundets stadgar 6 Kap. 2 §.

Kommittéernas ansvar

Nuvarande kommittéer som har fastställts av Förbundsstyrelsen fortsätter sin verksamhet till Förbundsmötet.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens ledamöter som utses av Förbundsmötet fortsätter med nuvarande sammansättning till Förbundsmötet.

Valberedningen

Nuvarande valberednings sammansättning och uppgifter enligt stadgarna 4 Kap § 1 0ch 2 kvarstår till Förbundsmötet.

Tidpunkter för kallelse, motioner och utsändande av handlingar

Kallelse

Styrelsen ska senast 60 dagar före mötet kalla till Förbundsmöte på Förbundets hemsida och skicka kallelse till röstberättigade distrikt och föreningar.

I kallelsen ska biläggas en förteckning över rösträtten för SDF och föreningarna.

Kallelse ska således ske senast 5 juli men bör göras redan i juni före semestrarna.

Motioner

Motioner från föreningar och distrikt ska lämnas senast 45 dagar före Förbundsmötet.

Motionerna ska således skickas till styrelsen senast 22 juli.

Styrelsens förslag

Styrelsen ska senast 30 dagar före Förbundsmötet på hemsidan offentliggöra föredragningslistan, styrelsens förslag, inkomna motioner och styrelsens yttrande över motionerna.

Datum för detta är således senast 5 augusti.

Räkenskaperna

Styrelsen ska senast 14 dagar före Förbundsmötet på hemsidan offentliggöra verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisorernas berättelse och verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår.

Datumet för detta är således senast 22 augusti.

Distriktens SDF - möten

Styrelsen rekommenderar att SDF-mötet också flyttas till hösten.

SDF-möte ska hållas före Förbundsmötet enligt stadgarna 2 Kap 1 §.

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg