#nouse{ color:red; } Arenakrav - bandyhallar - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Arenakrav - bandyhallar


Till din hjälp att bygga en bandyhall!

Det började med sjöisar i början av förra seklet. Allt eftersom bandyn växte spolades isbanor upp på jämna ytor och på idrottsplatser. Långt in på 40-talet hände det att seriematcher spelades på sjöisar. Den första konstfrusna bandybanan var Rocklunda i Västerås 1956. Idag finns det 76 konstfrusna bandybanor i Sverige. Från Haparanda i norr till Ronneby i söder.

Den första bandyhallen byggdes 2004 i Edsbyn. När detta skrivs (jan 2021) har antalet bandyhallar vuxit till 16 och fem till har fått bygglov. Det roliga är att ännu fler är på gång och det till och med finns lösningar med öppna bandyarenor som har tak.

 

Arenapartner

Med tanke på den starka medvinden för bandyhallar har svenska Bandyförbundet gjort det enklare för dig som vill bygga. Arenapartner är företag med erfarenhet och expertis av hallbygge. Här finns kunskaper om energi, belysning, ventilation, hållbarhet, kylning, ritningar med mera.
Arenapartner är till för dig så att du slipper börja från noll. Med stor sannolikhet kan det innebära att både bygge och drift kännetecknas av en god ekonomi.

 

ABC- Mall

Till din hjälp finns också en ABC-mall (föreskrifter) för alla detaljer som du bör tänka på innan och under tiden du bygger. Vissa saker är av den digniteten att du SKA göra. Vissa saker BÖR du göra om/när ekonomin tillåter. I ABC-mallen finner du allt om mått, kyla, ventilation, energi, miljö, is, sarg, spelarbänkar, omklädningsrum, servicerum mm ner på detaljnivå. Använd ABC-mallen som en checklista och bocka av allt eftersom bygget framskrider. Fråga oss gärna.

 

Säkerhet

En viktig grund i framtagningen av ABC-mallen har varit säkerheten för spelare, ledare, funktionärer, publik, media, ja för alla som vistas i bandyhallen.
Behöver du hjälp är du varmt välkommen att kontakta oss.

/ Svenska Bandyförbundets Anläggningskommitté

Föreskrifter om arenakrav – Bandyhallar. 

Gäller för internationella matcher, elitserien, allsvenskan för damer och herrar

(Annan typ av hall se rubrik i slutet av skrivelsen)

 

Planen

Spelytan kan variera från 100x60 meter till 105x68 meter, detta gäller vid överbyggnad av befintlig pist. 
Vid nybyggnad skall spelytan vara 105x65.
Spelplanen ska kunna användas under perioden 1 sep – 30 mars.

 

Säkerhet runt spelytan:

Runt spelytan ska det inte finnas något som spelare och funktionärer kan skada sig på.

 • Från långsidans begränsningslinje (sargen) ska det finnas en meter is samt ytterligare en meter innan läktaren startar.
 • Här får det inte finnas några utskjutande föremål.
 • Utmed läktaren på långsidan ska skyddsmattor finnas
 • Från kortsidans begränsningslinje ska det finnas ytterligare fyra meter is samt 3 meter Har får det inte finnas några fasta föremål.
 • Eventuell reklam på kortsidan ska uppställd så att den flyttar på sig när en spelare åker in i reklamen.
 • Glidytorna ska vara försedd med ett material som ej skadar spelarna.

 

Energi

Värmeåtervinning från anläggningen ska vara optimerad för att nyttja och använda återvinning av energi till närliggande byggnader.
Styrning av anläggningen skall ske med optimering av drift för lägsta möjliga driftskostnad.
Anläggning ska vara klimat och miljöanpassad.
Alternativa energilösningar ska vara en naturlig del i driften av anläggningen.
Solpaneler kan planeras på taket. En mycket lämplig placering samtidigt som den kraftiga el anslutningen ca 1000 A finns i byggnaden.

 

Kyla

Kyleffekten bör ej underskrida 1200 kWh vid in/ut köldbärare -11/-8 gr.C

 

Avfuktning/ Ventilation

Erforderlig ventilation och avfuktningsaggregat skall finnas. 
Börvärde avfuktningsaggregat 60% relativ fuktighet. 
Ventilationsanläggningen bör vara behovsstyrda efter personantal, vid träning och avstängd hall krävs minimalt med ventilation.

 

Ispisten

Skall utföras med isolering och värmerör under kylrören.
Tryckhållfasthet på uppfryst pist skall dimensioneras för ismaskin med totalvikt 6000 kg och maximal belastning per hjul 2000.kg.
Pisten ska vara omgärdad av en sk. kylsarg eller att arenautrymmet är konstruerat för att bibehålla kylan på isytan.

Miljö

Material och produkter skall väljas med hänsyn till påverkan på miljön

 

Isen

Spelytan skall vara målad vit.
Tjocklek skall vara 30 – 60 mm.
Det ska finnas två (2) maskiner för skötsel av is, varav en ska vara utrustad med laser för att kunna ha en jämn isyta.
Vid internationella matcher ska det finnas tre (3) ismaskiner. 
Is temperatur, utrustning för att mäta isen temperaturen på isytan skall finnas. 
Utrustning för att mäta isens tjocklek skall finnas

 

Målställningar och reservmål

Ska uppfylla Svenska bandyförbundets tävlingsbestämmelser och regelbok.

 • Avståndet mellan stolparna är 5 m.
 • Avståndet mellan ribbans underkant och isytan är 1 m.
 • Stolpar och ribba ska vara minst 50 mm och högst 80 mm
 • Målställningen ska vara rödmålad och kanterna ska vara fasade
 • Målnätets maskor får max vara 40 mm.

  En reservmålställning ska finnas lättillgänglig inom arenaområdet och skall på enkelt sätt kunna installeras om omständigheterna påkallar.

 

Sarg

En 150 mm hög sarg ska finnas utmed långsidan. Sargen ska vara monterad enligt leverantörens instruktioner. Arenans personal ska regelbundet ha översyn så att sargen är funktionell och uppfyller leverantörens instruktioner och bandyns regler

 

Spelarbänkar

Arenan ska vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på isytans nivå och med plats för 10 personer på vardera bänken.
I direkt anslutning skall det finnas tillgång till el.

 

Utvisningsbänkar

På motstående sida från spelarbänkarna och på varsin sida om matchsekretariatet ska det placeras två bänkar med tak för 3 personer för utvisade spelare.

 

Sekretariat och speaker.

Mellan utvisningsbänkarna ska ett bås/ hytt placeras som rymmer fyra personer.
Det ska vara utrustat med en skriv yta, el uttag, värme, it uppkoppling samt till gång till arenas ljudsystem via mikrofon.

 

Reklam

Ställningen för reklamen ska vara utformad så att spelare inte skadas vid eventuell kollision med reklamställningen.

 

Flaggor

Arenan ska vara utrustad med flaggstänger (inne) och ute.

Omklädningsrum

Ett omklädningsrum för respektive lag med duschar, toaletter, sittplatser för minst 20 personer och taktiktavla.
Ett omklädningsrum för domare med dusch, toalett, fem sittplatser och ett bord.
Arenan måste vara utformad så att den kan garantera ett direkt eget, avskilt tillträde för båda lagen och domarna från deras omklädningsrum till spelplanen samt en säkrad väg till och från arenan. Spelartunnel eller säkrad väg ska finnas vid så kallad ”högriskmatch” eller vid internationell turnering.

 

Sliprum

Ska finnas i direkt anslutning till omklädningsrummen. Det ska finnas plats för fyra (4) arbetsplaster för slipmaskiner, varje arbetsplats ska ha utsug. Det ska finnas en arbetsplatsbelysning över varje arbetsplats.

 

Sjukvårdsrum för spelare och domare

Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk behandling av spelare, domare och funktionärer. 
Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits samt telefon. 
Det skall finnas minst en defibrillator på varje arena. 
(Kan vara samma rum som det för dopingkontroll)

 

Rum för dopingkontroller

Det ska finnas ett särskilt rum dopingkontroller. 
Dopingkontrollrummet ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen och får inte vara tillgängligt för allmänheten eller media. Rummet ska vara minst 20 kvm och bestå av ett väntrum, ett provrum och toalett och dessa tre rum ligger i anslutning till varandra.
Rummet måste ha ett bord, fyra stolar, ett handfat, ett låsbart skåp. Toaletten måste ligga i provrummet eller med direkt avskild anslutning till detta. Det ska finnas en toalettstol och ett handfat med rinnande vatten. Kan vara samma rum som sjukvårdsrum.
Väntrummet ska utgöra en del av eller vara i direkt anslutet till provrummet. Rummet ska ha sittplatser för åtta personer, med plats att förvara kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.

 

Belysning

Arenan ska vara utrustad med belysning som uppfyller följande krav:

 • 1200 lux, vitt sken. Detta gäller nybyggda hallar med byggstart 2022 och senare.

 

Parkeringsplatser

I anslutning till arena ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar för lagen och funktionärer.

 

Sociala ytor

Dessa ytor ska vara till för barn och ungdomar som väntar på sin aktivitet. Anhöriga som är på plats under aktiviteten för sina barn och ungdomar. Plats för allmänheten att kunna träffas i en varm miljö. Kan med fördel vara ett café. Denna del ska vara direkt i anslutning till arenarummet med utsikt över isytan.
Denna del ska prioriteras i anläggningen.

 

Åskådare områden

Kan vara koncentrerat till ena sidan i arenan. Permanenta publikplatser skall enbart i nödläge ha tillgång till ispist under match och träning. 
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, numrerande, brandsäkert material och ha ryggstöd. 
På ståplatsläktaren skall det finnas avbärarräcken.
Det skall finnas tillgång till likvärdig försäljning och/ eller serveringsmöjlighet på vardera sektionen

 

Bortalagets supporters

Entré skall separeras från övriga insläpp. Det ska finnas en tilldelad plats för bortalagets supporters. I denna sektionering ska det finnas samma service som på övriga sektioner (toalett, servering osv.)

 

Åskådarkapacitet

Ska vara anpassat till de aktiviteter/ matcher som den lokala föreningen är i behov av.

Rekommendation avseende publik:

Elitserien damer: 1000 st.

Elitserien herrar: 2500 st.

Allsvenskan herrar: 1500 st.

Övrigt: 1000 st.

 

Nödutgångar/ grindar

Grindar och/ eller spärrar måste vara utformade så att de medger ett flöde av åskådare utan risk för stockningar. 
Samtliga allmänna gångar och trappor som används av åskådare ska vara målade med gul färg samt kontrastfärg liksom grindar mellan läktare och spelplan samt nödutgångar och dörrar/grindar ut från arenan. 
Det skall finnas nödgrindar från läktaren ut på spelplanen. Dessa grindar öppnas från spelplanen.

Nödutgångar och grindar inne på arenan liksom grindar som leder ut till spelplanen måste uppfölja följande krav:

 • vara utrustade med låsanordning som kan hanteras snabbt och enkelt av personal på insidan av grinden eller nödutgången eller av personer på vardera sida av grindar som leder ut till spelplanen
 • Vara olåsta när åskådare befinner sig på arenan

 

Gångvägar som leder fram till arenan måste vara väl skyltade så att besökare enkelt kan hitta till rätt sektioner och grindar/spärrar. Även skyltning inne på arenan ska finnas som tydligt anger var grindar och nödutgångar är. 
Alla evakuerings vägar ska vara försedda med exit skyltar.

 

Reservbelysningssystem

För att förbättra säkerheten för åskådarna vid strömavbrott ska arenan vara utrustad med ett godkänt nödbelysningssystem som täcker in alla områden inom arenan där åskådare uppehåller sig liksom utgångar och evakuerings vägar.

 

Högtalarsystem

Arenan ska vara utrustad med ett högtalarsystem. Högtalarsystemet måste vara ordnat så att det inte på verkas av ett strömavbrott

 

Resultatservice

Resultattavla skall finnas och vara placerad så att samtliga kan ta del av resultat. Tavlan ska ange matchtid, resultatservice för den pågående match samt 8 ytterligare resultat. 
Arena ska vara utrustad med matchsekretariat och speakerhytt.
Storbildsskärm, är önskemål men inget krav. 
Det ska finnas skärm/ ar som kan visa resultat och matchtid. Detta kan vara en kombination med en sk. storbildsskärm som även kan visa repriser av matchsekvenser.

 

Toaletter

Individuella toaletter för män och kvinnor liksom urinoarer ska finnas tillgängliga.

 

Sjukvårdsrum för åskådare

Det ska finnas ett sjukvårdsrum/ behandlingsplats för publiken på arenan. Sjukvårdskunnig personal ska finnas vid varje match (elit och allsvenska serien).
Kan vara samma sjukvårdsrum för spelare och ledare

 

Platser för rörelsehindrade

Det skall finnas platser för rörelsehindrade och dess ledsagare i anslutning till övriga publikplatser. Det ska finnas tillgänglig toalett samt försäljning/ servering i anslutning till dessa platser. Arena ska ha en särskild entré och parkeringsplatser reserverade.

 

Kontrollrum

Det ska finnas ett kontrollrum med fullständig överblick över alla ytor inne på arenan och innehålla utrustning för kommunikation.

 

Arbetsrum för media representanter.

Ett rum för media representanter ska finnas och inne hålla skriv yta och wifi.

 

Kameraplattform

Skall finnas och vara placerad på mittlinjen och i höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalité. Huvudkamerans plattform ska vara på 10 kvm och placeras vid planens mittlinje och på en höjd som gen en vinkel på 10-20 gr mot planens mittpunkt. Plattformen ska vara placerad så att man filmar publiken. Vid behov av flera plattformar tex bakom mål. Då kan med fördel ha mobil plattform t.ex. en sk saxlift.

 

Pressläktare

Arena ska ha pressläktare för mediarepresentanter. 
Ska vara utrustad med skrivyta och wifi samt högtalare för arenans speakerljud. 
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka platserna.

 

TV- och radiohytter/ positioner

Arenan ska vara utrustad kommentators positioner/ hytter i höjd med mittlinjen för radio, TV och webbsändningar. 
Varje hytt/ position måste ha minst två sittplatser. 
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentators platser.

 

TV studio

Det ska finnas en anvisad plats för TV studio i arenan, se avsnitt TV och radiohytter

 

Plats för OB – bussar

Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan.

 

Rum för presskonferens

Det ska finnas ett rum som ska på enkelt sätt kunna ordningsställa för presskonferens.

 

Träningshall/ enklare hall

Avsteg från kraven vad gäller komfort, säkerhet, publik kan göras för en hall som endast nyttjas för träning eller spel i div1 och lägre serier. 
Dock kan det inte göras avsteg från spelare, funktionärer samt domares säkerhet. Vad gäller isytans storlek, belysning, spelhöjd samt spelarbås skall bestämmelserna följas. Vid spel i elitserien, allsvenskan herrar och damer skall hallen anpassas till kraven, ingen dispens kommer att ges.

 

 

/ Svenska Bandyförbundet

November 2009. Uppdaterade mars 2021.

Uppdaterad: 13 AUG 2015 10:13

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg