#nouse{ color:red; } Extra förbundsmöte 2006 - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Extra förbundsmöte 2006


Protokoll fört vid extra förbundsmöte, fredagen den 17 mars 2006.

Lokal: Scandic Uplandia, Uppsala

§ 1. FÖRBUNDSMÖTETS ÖPPNANDE
Seppo Vaihela hälsade välkommen till extra förbundsmötet i Uppsala och konstaterade att det är 6 olika SM-finaler under innevarande helg.
Herrfinalen spelas för 108:e gången (inkl. 8 omspelsfinaler) och damfinalen spelas för 34:e året i följd. Han hoppades också att fjolårets fina publiksiffror skall upprepas i helgen.
Extra förbundsmötet förklarades därefter för öppnat.

§  2.  RÖSTLÄNGD
Företogs upprop och godkännande av fullmakter. 19 distrikt och 20 föreningar hade sänt representanter till förbundsmötet. Röstlängden med totalt 189 röster ( 129 röster för SDF och 60 röster för föreningarna) fastställdes. Bilaga till originalhandlingen!

§  3.  KUNGÖRELSE
Förbundsmötet hade kungjorts genom kallelse till röstberättigade distrikt och föreningar den 25/1 och 8/3 samt genom kungörelse i Bandymagasinet och Svensk Idrott.

§  4. MÖTESFUNKTIONÄRER
Följande mötesfunktionärer valdes
Ordförande: Krister Malmsten, Järfälla.
Sekreterare: Tord Östman, Katrineholm.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll:
Magnus Björklund, Sandviken och Leif O Rengman, Söderhamn.

Rösträknare:  Kenneth Ericsson, Karlstad och Bengt Skarp, Katrineholm.

§  5.  UPPHÄVANDE AV FÖRBUNDSMÖTESBESLUT
Extra förbundsmötet beslöt att upphäva förbundsmötesbeslutet den 18/6-05, "att skjuta på behandling av frågan om eventuellt införande av rak bandyallsvenska och andra förändringar av seriesystemet till nästa ordinarie årsmöte".

§  6.  STYRELSENS FÖRSLAG - SERIESYSTEMET I FRAMTIDEN
Anders Bergström redogjorde för styrelsens förslag (smärre justeringar i utsända handlingar justerades). Göteborgs BF, Hälsinglands BF, Medelpads BF, Smålands BF, Stockholms BF, Upplands BF och Edbyns IF/BF yrkade bifall till styrelsens förslag. Hallands BF, IFK Motala och Villa-Lidköping BK förklarade sig stödja styrelsens förslag men ville ha 14 lag i stället för 12 lag i elitserien.
Hammarby IF/BF ansåg att serierna bör förändras, dock i annan elitserieform och önskade reflektionstid till den 17/6 (ordinarie årsmöte). Gripen/Trollhättan BK var negativa till styrelsens förslag. Tranås BoIS ville ha en del av "paketet" men gick i övrigt på Hammarbys förslag. Örebro SK/BK föreslog 14 lag i elitserien  och gick i övrigt på Hammarbys förslag. Göteborgs BF ansåg att benämningen "div. I och II" skall bibehållas.
Mats Westling (TK:s ordf.) varnade för ev. köldproblem som kan uppstå. Av den anledningen bör det finns "luft" i serie- och säsongsprogrammet. Westling föreslog därmed  12 lag i elit-serien.
Gästriklands BF (M. Björklund) påpekade att kommuner, i brev till SBF, har önskemål om senareläggning av seriestart och därmed minskade kostnader för konstisbanor, ett argument som inte talar för alltför många lag i raka serier. GBF föreslår därmed 12 lag i elitserien.
Hammarby IF/BF yrkade på återremiss till styrelsen med slutgiltigt beslut den 17/6 (nytt förslag från styrelsen). I den slutna omröstningen segrade styrelsens förslag med 150 röster mot 37 röster för Ham- marbys yrkande. Villa-Lidköping BK yrkade på styrelsens förslag med skillnaden att elitserien skall innehålla 14 lag i stället för 12 lag.*
Rösträknare Bengt Skarp entledigades från sitt uppdrag och ersattes av Bo Thunberg, Rönninge. I den slutna omröstningen segrade styrelsens förslag med 146 röster mot 35 röster för Villa-Lidköpings yrkande.

Extra förbundsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till nytt seriesystem i enlighet med utsänt och föredraget förslag innebärande att en elitserie om 12 lag införs fr o m säsongen 2008/09 (under ett övergångsår, 2007/08, spelas elitserien med 14 lag). Div. I spelas i form av 3 raka 10-lagsserier (under ett övergångsår med 32 lag fördelade på 10-12-10-lagsserier. Div. II är oförändrat.Fr o m säsongen 2007/08 kommer de tre högsta serierna att namnändras till elitserien-allsvenskan-division I. I beslutet ingår också att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att åter se över kvalspelets genomförande, där antalet upp- och nedflyttningar är fastställt i beslutet.
Anders Bergström tackade på styrelsens vägnar att seriefrågan, efter 6 års arbete, nu resulterat i ett slutgiltigt beslut. Mötesordförande Krister Malmsten förklarade därmed mötet avslutat.

Justerat:

Krister Malmsten                                    Magnus Björklund
Mötesordförande                                   Justeringsman


Tord Östman                                            Leif. O Rengman
Mötessekreterare                                  Justeringsman

Uppdaterad: 13 SEP 2011 09:54 Skribent: Hanna Wennerholm

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg