#nouse{ color:red; } Kallelse till digitalt SDF-möte den 10/6 2021 - Mellansverige
Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till digitalt SDF-möte den 10/6 2021

19 MAJ 2021 15:54
 • Uppdaterad: 19 MAJ 2021 15:54

KALLELSE till digitalt SDF-möte den 10/6 2021 kl 18.00

Förslag till dagordning:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet’
 6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 7. Godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2020/2021.
 8. Framläggande av revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 2020/2021.
 10. Behandling av ingivna motioner och SDF-styrelsens förslag.
 11. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, ekonomisk plan.
 12. Fastställande av årsavgift till SDF.
 13. Val av ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
 14. Val av tre ledamöter för en tid av två år.
 15. Val av två ledamöter för en tid av ett år.
 16. Val av revisor och personlig ersättare för en tid av ett år.
 17. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 18. Val av ombud och ersättare till SF-mötet.
 19. Val av ombud och ersättare till DF-mötet.
 20. Val av ledamöter till en disciplinnämnd i Tävlingsområdet
 21. Mötet avslutas

Övrigt

 1. Valberedningens ordförande Pär Beckne önskar att föreningarna lämnar förslag på styrelseledamöter, främst kvinnor. Hans telefonnummer är 070-542 14 70. Hans e-postadress är This is a mailto link.
 2. Föreningarna uppmanas att skicka uppgifter om vilka (max 2) som ska utgöra föreningens ombud vid mötet, deras e-postadress, telefonnummer samt fullmakter. Detta skickas till This is a mailto link.
 3. Endast föreningar, som erlagt stadgad årsavgift för 2020/21, äger rösträtt vid mötet.
 4. Handlingar, som ska behandlas på SDF-mötet kommer att skickas till respektive förening, som ansvarar för att ombuden erhåller handlingarna.
 5. Eventuella frågor skickas till This is a mailto link.
Skribent: Linda Nordlund
E-post: Adressen Gömd

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Bandyförbundet distrikt Mellansverige
Bangårdsgatan 1
591 35 Motala

Kontakt:
Tel: 0706860945
E-post: bo.haggqvist@gmail.c...

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg